Pogodnosti

Pogodnosti

Široki uređeni parking ispod kuće omogućava da
Vam Vaš limeni ljubimac bude na oku

Bovu u moru ispred kuće je moguće koristiti u prethodnom rezerviranju

Internet veza za one koji imaju svoje prijenosne kompjutere

Grill koji se slobodno koristi sa kamenim stolom u
vrtu

No Comments


Categories